Mape IGO Here 2016.Q3

U toku Novembra meseca 2016. godine, objavljena je nova mapa Srbije i Evrope za IGO – Here 2016.Q3. Najnovije mape Srbije i cele Evrope za IGO navigacione sisteme, proizvođača HERE (bivši NAVTEQ) su rutabilne do nivoa kućnog broja.

Najnoviji paket GPS mapa Here 2016.Q3 za IGO navigacije pokriva kako sve zemlje Evrope, tako i zemlje regiona. Najnovije mape detaljno pokrivaju Srbiju i Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju. Pored mapa, prisutni su i prateći dodaci kao što su: POI tačke, 3D prikaz objekata na mapama, upozorenja za vozače, kamionske rute…

Kao i kod prethodnih verzija IGO mapa, primetan je napredak u pokrivenosti mape Srbije. Iako već nekoliko godina u nazad Srbija spada u red detaljno pokrivenih mapa za IGO navigacije, i dalje postoje ulice koje još uvek nisu obuhvaćene do nivo kućnog broja, ali je ipak primetan trend sve bolje pokrivenosti iz verzije u verziju.