Servis računaraU današnje vreme elektronskih komunikacija, želje za bržim obavljanjem poslova i zadataka koji se postavljaju pred korisnike računara i želje da se maksimalno smanje troškovi poslovanja, sve više na značaju dobija segment postprodajne usluge – kako servis računara, tako i samo održavanje računara.

 

Servis računara

Da bi se korisnicima obezbedio nesmetan rad na pouzdanim računarima, neophodno je da  servis računara i održavanje računara vrši lice koje poseduje sva neophodna znanja i veštine, da se usluge servisa računara i održavanja računara obave u najkraćem mogućem roku, a da pri tome kvalitet pružene usluge ostane na zavidnom nivou. Pored toga, iskustvo u poslovima servisiranja i održavanja računara ne treba zanemariti.

Sa više od 15 godina iskustva u oblasti servisiranja, održavanja, savetovanja i prodaje računara, u mogućnosti smo da odgovorimo na svaki Vaš zahtev. Svakom našem klijentu pristupamo, za njega, razumljivim jezikom, jer nam nije cilj da nekog zadivimo našom stručnom terminologijom, nego baš suprotno – kvalitetom i pouzdanošću usluga serevisa i održavanja računara.

 

Održavanje navigacija (GPS uređaja) i ažuriranje mapa

Uz veliku potrebu za korišćenjem računara u svakodnevnim aktivnostima, sve više je prisutna potreba i za korišćenjem navigacija (GPS uređaja) sa ažurnim mapa. Bez obzira u kojem se obliku pojavljuje (kao zaseban uređaj ili integrisan u mobilnom telefonu, tabletu i sl.) upotreba GPS navigacija je široko rasprostranjena i sve pristunija i kod nas. Na našem tržitu, GPS navigacije, dobijaju na popularnosti pojavom telefona (uglavnom smart telefona) koji u sebi sadrže GPS prijemnik i prateći softver za njihovu upotrebu.

Što je veća zainteresovanost korisinika jedne države za upotrebu GPS uređaja, to i proizvođači mapa imaju veću zainteresovanost da izdaju nove, dopunjene mape, odnosno da vrše redovno ažuriranje mapa za te države. Koliki je značaj pokrivenosti teritorije ažurnim mapama za GPS navigaciju govori i podatak da proizvođači mapa, u najvećem broju slučajeva, plasiraju 3-4 puta godišnje nove, ažurirane mape. Mape Srbije u poslednjih nekoliko godina spadaju u mape sa detaljnom pokrivenošću teritorije, a kod pojedinih proizvođača pokrivenost dostiže čak 99% teritorije!

Prateći potrebe naših klijenata, pored servisiranja i održavanja računara uspešno ažuriramo softver i mape u navigacijama (GPS uređajima), kao i GPS softver i mape u mobilnim telefonima.

 

Izrada web sajtova

Uz primenu uređaja, kao što su računari, mobilni telefoni, GPS uređaji, koji olakšavaju svakodnevne aktivnosti, važno je i biti viđen – na internetu! Usled ubrzanog tempa rada i života, sve više potencijalnih klijenata poseže za pretragom roba i usluga po internetu. Uzimajući u obzir potrebe savremenog društa, a u cilju unapređenja poslovanja i poboljšanja prodaje, našim klijentima nudimo i usluge web dizajna, odnosno izrade web sajta uz SEO optimizaciju kako bi se web sajt što bolje rangirao na internet pretraživačima…