Garmin mape Evrope

Početkom Januara 2017. godine, objavljen je novi set mapa Evrope za GARMIN uređaje – Garmin City Navigator Europe 2017.30 (Garmin CN Europe 2017.30). Najnovije GPS mape Srbije i cele Evrope za GARMIN navigacione sisteme, su rutabilne do nivoa kućnog broja.

Garmin GPS mapa Evrope, City Navigator Europe NT 2017.30 za GARMIN navigacije pokriva kako sve zemlje Evrope, tako i zemlje regiona. Najnovije Garmin GPS mape u potpunosti pokrivaju sve zemlje Evrope. Potpunu pokrivenost ima većina evropskih zemalja osim: Belorusije i Moldavije.

Garmin City Navigator Europe NT 2017.30 uključuje:

  • 10,8 miliona kilometara puteva, uključujući autoputeve, nacionalne, regionalne i lokalne puteve u Evropi
  • 6,7 miliona POI (tačaka interesovanja) po državama, uključujući restorane, smeštaj, granične prelaze, atrakcije, benzinske pumpe, kampove, šoping centre itd.
  • Glasovno navođenje
  • Podatke o saobraćaju za kompatibilne uređaje koji koriste prijemnik za saobraćaj…

Bitno je napomenuti da Rusija nije obuhvaćena ovim paketom mapa, nego paketom mapa Garmin City Navigator Russia NT.